اردیبهشت ۸, ۱۳۹۳

رنج زیبا!!

کسی که اهل عشق و محبت است دیگر رنج و ناگواری برای او وجود ندارد. همه چیز برای او شیرین است. حتی در عشق‌های مجازی و […]