اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳

شِکوه از خویشتن

غزلی از رهبر انقلاب با عنوان «شِکوه از خویشتن» می‌کند آشفته‌ام، همهمه‌ی خویشتن کاش برون می‌شدم، از همه‌ی خویشتن می‌کشد از هر طرف، چون پر کاهی […]