بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

مقدّمات ایجاد تمدن اسلامی

نظر امام درباره کارهایی که به سهولت انجام میشوند «خداوند متعال اگر اراده نکرده بود که این کار پیش برود، این مقدّمات را فراهم نمیکرد. امام […]