فوریه 1, 2019

انقلاب در حکومت، بازگشت به اصول

وقتى امام على(ع) حکومت را به دست گرفتند، انتقاداتى نسبت به حکومت قبلى، بلکه حکومت‌هاى قبلى، به خصوص خلیفه سوّم داشتند. انتقادات حضرت على(ع) به حکومت قبلى و وضعیت پیشین چه بود؟